Hockey: Stephen Perse Foundation V Girls-U13 1B, Girls-U13 3B 14 September 2024