Hockey Sevens: Stamford V Girls-U11B, Girls-U11D, Girls-U11F, Girls-U11H 09 October 2024