Hockey Sevens: Stamford V Girls-U11A, Girls-U11C, Girls-U11E, Girls-U11G 13 November 2024