Hockey Sevens: Spratton Hall School V Girls-U11B, Girls-U11D 20 November 2024