Hockey Sevens: Girls-U12C V Stamford 28 September 2024