Hockey Sevens: Girls-U12A V Stamford 28 September 2024