Hockey: Haileybury V Girls-U13 1B, Girls-U13 3B 07 December 2024