Hockey: Girls-U15B, Girls-U15C V Stamford 16 November 2024