Hockey: Girls-U13 1B, Girls-U13 3B V Stamford 28 September 2024