Hockey: Stamford V Girls U14C, Girls U15C 19 November 2022