Hockey Sevens: Stamford V Girls U11A, Girls U11B 21 September 2022