Hockey Sevens: Stamford V Girls U10A, Girls U10B, Girls U10C, Girls U10D 09 November 2022