Hockey Sevens: Girls U11C, Girls U11D V Stamford 24 September 2022