Hockey: Girls U14B, Girls U15B V Stamford 19 November 2022