Hockey: Girls U13E, Girls U13F V Stamford 19 November 2022