Hockey: Girls U12E, Girls U12F V Stamford 19 November 2022