Football: Haberdashers’ Boys’ School V 1st XI 15 September 2022